Khinh Địch Tất Bại

Khinh Địch Tất Bại

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Seo Gang là esper luôn cho rằng chỉ những guide xinh trai đẹp gái mới được phép guiding mình. Chỉ cần không hài lòng vẻ ngoài của guide dù chỉ một chút, thì anh ta thà rằng để cho mình bị bạo phát còn hơn. Vì lý do đó, mà Seo Kang luôn ở trong tình trạng thiếu guiding suốt nhiều năm. Bỗng một ngày nghiên cứu viên Woo Tae San và cũng là tên lập dị số một trung tâm nghiên cứu xuất hiện trước mặt Seo Kang và đưa một lời đề nghị quái gở. "Có cương được hay không thì cứ thử làm với tên có body đẹp như tôi xem sao nào.".
liên quan Spice Up Your Love Life shopstopone terribLetrump