Thraex (Spartacus)

Thraex (Spartacus)

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Spartacus, là một đấu sĩ nô lệ, người đã trở thành một trong các thủ lĩnh của cuộc nổi dậy không thành công của các nô lệ chống lại Cộng hòa La Mã được biết là Chiến tranh nô lệ lần ba. Sau khi chết, vượt bao thử thách để chuyển sinh thành thần, nhưng quyết định cuối cùng lại là....
liên quan Spice Up Your Love Life shopstopone terribLetrump